Svenska Engelska Finska Tyska

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LOPP ARRANGERADE AV MARATHONGRUPPEN

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för lopp arrangerade av Marathongruppen. Med benämningarna ”Marathongruppen”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas Marathongruppen i Stockholm AB, org. nr 556265-9549, Box 15124, 16715 Bromma.

Genomfört köp av startplats till något av våra lopp innebär att du godkänner våra vid var tid gällande Allmänna Villkor.

För att delta i vissa av våra lopp måste du ha uppnått en viss ålder. Eventuell åldersgräns för våra lopp framgår vid anmälan till respektive lopp. För det fall du är yngre än 18 år måste din målsman godkänna anmälan. Om du gör en anmälan till ett lopp för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av och följer våra villkor.

Observera att för vissa av våra lopp finns det en tidsbegränsning för genomförandet och du är medveten om och accepterar att vi därför kan komma att avsluta ett lopp innan du har gått i mål.

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet kring det lopp du har beställt startplats till.

2. ÅTERBETALNING OCH ÅNGERRÄTT

Ett köp av startplats till Marathongruppens lopp kan ångras upp till 24 timmar efter genomfört köp. Därefter ses anmälan som definitiv och du har inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften, och har du valt faktura som betalmetod måste fakturan betalas (oavsett om du avser att delta i loppet eller inte). Köp av startplats i idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Du kan eventuellt få din startavgift återbetalad från ditt försäkringsbolag om du är försäkrad under Folksams försäkring Motionsloppsförsäkring eller motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag. Detta gäller endast om du tvingas lämna återbud på grund av sjukdom, skada eller olycksfall som kan styrkas med läkarintyg. Folksams Motionsloppsförsäkring gäller i alla svenska motions- och tävlingslopp. I Folksams Motionsloppsförsäkring ingår också en olycksfallsförsäkring och en försäkring om du förloarar bagaget i samband med evenemanget. Motionsloppsförsäkringen gäller i 1 år från det att premien är betald. Ytterligare information om försäkringen kan du få via denna länk Motionsloppsförsäkring

3. BYTE AV DELTAGARNAMN

Anmälan till våra lopp är personlig och du får inte låta någon springa loppet i ditt namn. För vissa av Marathongruppens lopp erbjuder vi möjligheten att byta deltagarnamn på en startplats. Byte av deltagarnamn kan göras för ASICS Stockholm Marathon mot en administrativ avgift om 300 kronor samt för Stockholm Halvmarathon, Tjejmilen och Tjurruset mot en administrativ avgift om 200 kronor. Den som vill byta deltagarnamn på sin startplats behöver själv hitta en ersättare. Den som övertar en startplats kommer inte per automatik att överta den ursprungliga placeringen i en startgrupp, utan kommer att placeras i en startgrupp i enlighet med våra seedningsregler. Notera att det endast är möjligt att byta deltagarnamn fram till och med 10 dagar innan loppet ska äga rum. För att genomföra ett namnbyte eller få mer information om hur namnbytet går till, ber vi dig kontakta oss på e-mail: namnbyte@marathongruppen.se.

4. PERSONUPPGIFTER

Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor godkänner du att ditt namn samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn ska synas i start eller resultatlistor kan meddela detta till oss på e-mail: anmalan@marathongruppen.se. Meddela vilket eller vilka lopp det avser.

När du köper en startplats till något av våra lopp, kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi ber dig att läsa mer om Marathongruppens personuppgiftsbehandling här http://marathongruppen.se/om-oss/sekretesspolicy/.

Vid köp av startplats måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid registreringen. Om vi inte har din e-postadress kan vi inte skicka något startbevis eller meddela om eventuella nyheter.

Din e-postadress används, om du har godkänt detta, till utskick av våra medlemsnyhetsbrev. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa genom att kontakta vår kundservice info@marathongruppen.se eller klicka på avregistreringslänken.

5. MARKNADSFÖRING

Vi kommer att ha fotografer på plats vid genomförandet av våra lopp. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att bilder och filmer från våra lopp kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Marathongruppen, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du inte synas på bild kan du meddela detta till oss på e-mail: Jenny.Sunding@marathongruppen.se. Ange ditt namn, startnummer och vilket lopp det avser. Vi tar hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte massbilder där du är en av många deltagare.

6. BETALNING

Vi erbjuder betalning med bankkort/kreditkort, direktbetalning till bank och faktura i de allra flesta fallen. Utbudet av betalmetoder kan variera mellan Marathongruppens olika lopp, men du erbjuds alltid flera olika betalningsalternativ.

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver Klarna dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy .

Vi är mycket noggranna med säkerheten när du anger kreditkortsnummer. All överföring sker krypterat (SSL) och vi lagrar aldrig ditt bankkontonummer eller kreditkortnummer.

När du lägger din beställning dras beloppet från ditt konto i samband med att du bekräftar köpet. Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom.

Har du valt faktura som betalmetod, ska fakturan betalas senast på angiven förfallodag.

7. BOKNINGSBEKRÄFTELSE

Efter att du har gjort din anmälan kommer vi att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post. För att säkerställa att vi har fått korrekt information bör du kontrollera bokningsbekräftelsen så snart som möjligt och meddela oss om något inte stämmer.

8. ANSVAR

Deltagande i Marathongruppens lopp sker på egen risk och vi kan därför inte hållas ansvariga om du skadar dig eller om dina kläder eller din utrustning skadas under något av våra lopp.

Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller regler eller instruktioner som tillämpas vid loppet.

Marathongruppen är befriad från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighets beslut samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida (exempelvis vår möjlighet att arrangera ett lopp).

Om ett av våra lopp ställs in på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhetet har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från Marathongruppen.

9. TVISTER

Om du inte är nöjd med något av våra lopp ber vi dig att kontakta oss på info@marathongruppen.se eller 08-545 66 440. Om du därefter inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.