Vårruset

Välkommen till Vårruset maj & juni 2017!
Anmälan kan göras individuellt- eller som en gruppanmälan. En grupp består av 6 löpare.
Ange antalet grupper och/eller individuella deltagare du önskar anmäla.
I en grupp kan det ingå både löpare i Fun Run och i tidtagningsklassen.

Exempel: Önskar du anmäla 9 deltagare samtidigt, skriv ”1” i rutan för gruppanmälan och ”3” i rutan för individuella anmälningar, totalt 9 personer.

Klasser: Fun Run och tidtagning. Sträckan är 5 km.

Anmälningsavgifter:
Period 1: 29 okt 2016 – 9 jan 2017 Fun Run 200 kr och tidtagning 250 kr.
Period 2: 10 jan 2017 – 27 feb 2017 Fun Run 225 kr och tidtagning 275 kr.
Period 3: 28 feb 2017 – 27 mar alt. 10 apr 2017 Fun Run 250 kr och tidtagning 300 kr.
Period 4: 28 mar alt. 11 apr 2017 – två dagar före arrangemanget. Fun Run 275 kr och tidtagning 325 kr.
Det senare datumet i period 3 gäller för Uppsala, Gävle, Örebro, Västerås, Luleå, Umeå, Sundsvall och Östersund. För övriga städer gäller det tidigare datumet.

Vårrusets t-shirt: Passa på att beställa Vårrusets t-shirt i funktionsmaterial vid anmälan, pris 225 kr inklusive porto.

Barncancerfonden: 15 kr av anmälningsavgiften går oavkortat till Barncancerfonden. Du kan välja att ge ett extra stöd genom att betala 10 kr, 20 kr eller 50 kr extra vid anmälan.

Genom att anmäla dig till loppet godkänner du Vårrusets allmänna villkor

Välj ett lopp